gnome-packagekit - masterHello,

The new state of gnome-packagekit - master - po (slovenský) is now 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-packagekit/master/po/sk

http://git.gnome.org/browse/gnome-packagekit/commit/?id=e7246f1e4023f02e278e2051553c0329d633cd9f

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]