gnome-contacts - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-contacts - master - po (slovenský) je teraz 'Preložené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-contacts/master/po/sk

Tak som ten preklad podopĺňal a trošku poupravoval. Dúfam, že nie k horšiemu.
Poprosím o kontrolu.

Marián Čavojský
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]