gnome-video-effects - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-video-effects - master - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-video-effects/master/po/sk

http://git.gnome.org/browse/gnome-video-effects/commit/?id=05345a091227d1f27011405f339ec917a2943c76

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]