gnome-terminal - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-terminal - master - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-terminal/master/po/sk

http://git.gnome.org/browse/gnome-terminal/commit/?id=754be5466c918c5c513f5d6372b685f0d6a6e239

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]