Fwd: odpoved z poradnePreosielam odpoveď na otázku či má byť správne ICC profil farieb alebo profil farieb ICC

---------- Forwarded message ----------
From: <ivettav juls savba sk>
Date: 2011/9/21
Subject: odpoved z poradne
To: etkinator gmail com


Vazeny pan Mraz,
v prilohe Vam posielame odpoved na Vas e-mail zo 16. 9. 2011.

Attachment: ICC.RTF
Description: MS-Word document[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]