Re: ICC color profileja by som vymenil profil za šablónu.

Dňa 15. septembra 2011 14:08, Peter Mráz <etkinator gmail com> napísal(-a):
toto vídavam prekladané ako ICC farebný profil - farebný profil my evokuje nekalá kus železa
správne by sa to malo podľa mňa prekladať profil farieb (podľa) ICC
čo vy na to?
_______________________________________________
gnome-sk-list mailing list
gnome-sk-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]