gcalctool - masterAhoj.

Nový stav modulu gcalctool - master - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gcalctool/master/po/sk

http://git.gnome.org/browse/gcalctool/commit/?id=5c90944859b4d25e869a80543ba0a1440e48d5ab

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]