gimp - masterAhoj.

Nový stav modulu gimp - master - po (slovenský) je teraz 'Na kontrolu'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gimp/master/po/sk

pozri si moje úpravy a pokračuj prekladom fuzzy reťazcov rovnakým štýlom

Peter Mráz
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]