the-board - masterAhoj.

Nový stav modulu the-board - master - po (slovenský) je teraz 'Na kontrolu'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/the-board/master/po/sk

pripomienky k prekladu máš priamo v súbore

Peter Mráz
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]