gnome-color-manager - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-color-manager - master - po (slovenský) je teraz 'Preložené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-color-manager/master/po/sk

Bez komentára

Roman Mátyus
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]