nautilus - gnome-3-2Ahoj.

Nový stav modulu nautilus - gnome-3-2 - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/nautilus/gnome-3-2/po/sk

http://git.gnome.org/browse/nautilus/commit/?h=gnome-3-2&id=856f0f89952427502857291962f9c5c3be3dcf62

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]