Re: Preklad socket2011/3/24 Pavol Klačanský <pavol klacansky com>:
> lebo som pozeral, a vecsina ako "soket", ale zevraj to je nespisovne,
> tak neviem

Ja to neprekladám, používam to ako cudzie slovo - termín. Pravdu
povediac, ešte som "soket" nevidel, kde si to našiel?

S pozdravom
~~helix84


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]