Fwd: odpoved z JULS SAVpreposielam odpoved z JULS na otázku ako sa má správne prekladať full-screen mode

---------- Forwarded message ----------
From: <katkak juls savba sk>
Date: 2011/4/21
Subject: odpoved z JULS SAV
To: etkinator gmail com


Vazeny pan Mraz,
v prilohe Vam odpovedame na Vas e-mail z 13. 4. 2011.

Attachment: celoobrazov.doc
Description: MS-Word document[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]