Re: Re: preklad enginemsgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgid "Whether to enable debug for the playback engine"

V Utorok, 21. september 2010 o 12:00 +0000,
gnome-sk-list-request gnome org napísal(a):
> 2010/9/20 Pavol Klačanský <pavol klacansky com>:
> > Ako to prekladat? ja pozuvima "podprogram"
> 
> Ak sa dá, tak sa tomu vyhnúť, napr. "vyhľadávač" (search engine) je už
> ustálené. Inak to prekladám zvyčajne ako jadro - napr. vykresľovacie
> jadro (rendering engine).
> 
> Aký máš konkrétny prípad?
> 
> S pozdravom
> ~~helix84 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]