Odpovede z JULSMail s otázkou neviem nájsť. Išlo však o to, že pri jednom module som si všimol, že prekladateľ prekladal fail aj vtedy, keď sa mi zdalo, že by to bolo lepšie kvôli kontextu preložiť inak.

V diskusii ma odkázal ma aj na stránku s prekladmi slova fail do slovenčiny v rôznych moduloch. Škoda, že neviem nájsť tú adresu. Niektoré reťazce uvedené na tej stránke sa mi nepozdávali.

Niektoré príklady sú v poslednej vete odpovede z JÚĽŠ.

Jaro


--- On Sun, 24/10/10, Pavol Šimo <palo simo gmail com> wrote:

From: Pavol Šimo <palo simo gmail com>
Subject: Re: Odpovede z JULS
To: gnome-sk-list gnome org
Date: Sunday, 24 October, 2010, 14:33

Ahoj.

Je fajn, že si sa podelil o odpoveď, ale otázku si nezverejnil.
Týmto prosím aj ostatných, aby uvádzali aj otázky - pre väčšiu
zrozumiteľnosť odpovedí...

Ďakujem
Paľo

Dňa 21. októbra 2010 12:32, Jaroslav Rynik <jrynik yahoo co uk> napísal/a:
> Posielam odpoveď na svoju otázku z JÚĽŠ.
>
> Odkaz v konferencii sa mi nepodarilo nájsť.
>
> Jaro
>
>
>
>
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>
>
_______________________________________________
gnome-sk-list mailing list
gnome-sk-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]