Re: =?utf-8?B?TsOhdnJoIMSNLiAzOiBbUFBEUyAx?= =?utf-8?Q?=5D_Pravidl=C3=A1_prekladu_do_sloven=C4=8Diny?=Ahoj,

upozorňujem, že pokiaľ nepadnú žiadne ďalšie otázky, pripomienky alebo
návrhy, začne PPDS 1 platiť v znení návrhu č. 3 už o pár dní.

Ďakujem.

On Thu, Apr 29, 2010 at 02:22:42PM +0200, Marcel Telka wrote:
> [PPDS 1] Pravidlá prekladu do slovenčiny
> 
> Autor: Marcel Telka
> Platí od: 26. mája 2010
> Ruší: -
> Nahrádza: -
> 
> 
> 0. Obsah
> 
> 	1. Úvod
> 	2. Terminológia
> 	3. Rozsah platnosti PPDS
> 	4. Formát PPDS
> 		4.1. Záhlavie PPDS
> 		4.2. Jadro PPDS
> 	5. Register PPDS
> 	6. Životný cyklus PPDS
> 		6.1. Stavy PPDS
> 		6.2. Procesy
> 			6.2.1. Práca na texte PPDS
> 			6.2.2. Podanie návrhu PPDS
> 			6.2.3. Schvaľovanie
> 			6.2.4. Schválenie nového PPDS
> 	7. Poznámky a odkazy
-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]