Re: prekladanie gnome-shellAch jaj. To som si dal... Chcel som požiadať o preklad modulu mutter.
To je správca okien pre gnome-shell, mutter vychádza z metacity.
Nejako som si to poplietol....
Takže Ťa poprosím o priradenie modulu mutter.

Paľo

Dňa 26. marca 2010 20:05, Marcel Telka <marcel telka sk> napísal/a:
> On Fri, Mar 26, 2010 at 04:34:52PM +0100, Pavol Šimo wrote:
>> Žiadam o pridelenie modulu gnome-shell. Vychádza z metacity a veľká
>
> Pridelené.
>
>> časť reťazcov je tam rovnaká...
>
> Nebol by som až taký optimista...
>
> # cd gnome-shell.master/po/
> # cp ../../metacity.master/po/sk.po .
> # intltool-update sk
> ......... hotovo.
> 0 preložených správ, 3 nepresné preklady, 52 nepreložených správ.
> #
>
>
> --
> +-------------------------------------------+
> | Marcel Telka   e-mail:   marcel telka sk  |
> |                homepage: http://telka.sk/ |
> |                jabber:   marcel jabber sk |
> +-------------------------------------------+
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]