thumbnailAhojte,
ako prekladať thumbnail? Náhľad alebo miniatúra?

S pozdravom
~~helix84


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]