Re: =?utf-8?B?xb5pYWRvc8Wl?= o preklad gwgetOn Wed, Jan 20, 2010 at 10:16:24PM +0100, Peter Mráz wrote:
> Žiadam o preklad modulu gwget

gwget by som si rád ponechal. Aj preto, lebo prekladám wget.
Ospravedlňujem sa, že to doteraz nebolo poznačené na
http://live.gnome.org/SlovakTranslation

Vyber si, prosím, nejaký iný modul.

Ďakujem.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]