Re: Zaclenovanie modulov a korekturaAhoj Pavol,

On Wed, Jan 20, 2010 at 10:51:35PM +0100, Pavol Klačanský wrote:
> myslim ze zaclenovanie modulov trva hrozne dlho (napr. aj pol roka),
> davajte navrhy ako to zmenit. (hlavne Marcel)

Je to spôsobené tým, že môj voľný čas je výrazne obmedzený, za čo sa
všetkým Prekladateľom a Kontrolórom ospravedlňujem.

Chcelo by to ďalšieho Začleňovateľa. Aby sa zachovala kvalita, tak
Začleňovateľom sa môže stať len Kontrolór, ktorý:

- o to prejaví záujem a
- výstupy z jeho kontrolnej činnosti budú na dostatočnej kvalitatínej
 úrovni.

Takže "kariérny" rast je otvorený pre každého.

Podobné pravidlá platia aj pre potenciálneho ďalšieho Kontrolóra.

... a nehláste sa všetci. :-)

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]