gnome-menus - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-menus - master - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-menus/master/po/sk

http://git.gnome.org/browse/gnome-menus/commit/?id=274a633ddb053a70e26278308a6fb52ef933e608

Marcel Telka
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]