Re: check-poOn Thu, Feb 04, 2010 at 01:13:13AM +0100, Marcel Telka wrote:
> On Wed, Feb 03, 2010 at 11:08:36AM +0100, Peter Mraz wrote:
> > marcel check-po odporúča používať
> > # Slovak translation of
> > 
> > ale vertimus generuje súbory s
> > # Slovak translation for
> > 
> > nemohol by si zmenit chceck-po aby odporúčal tiež for - je to síce drobnosť
> > ale pre nás o jeden úkon menej
> 
> Dobrý nápad.
> 
> Ak nebude mať nikto nič proti do pondelka, tak to zmením.

Zmenené.

> PO súbory odoslané do vertimusu pred touto zmenou upravím pred komitom
> ja. Súbory odoslané po zmene check-po už budú musieť mať aj správnu
> hlavičku.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]