Fwd: odpoved z poradnePreposielam odpoved na otázku či je preklad console > konzola správny vo význame monitor s klávesnicou

----- Pôvodná správa -----
Predmet: odpoved z poradne
Dátum: Fri, 17 Dec 2010 13:57:14 +0100
Od: ivettav juls savba sk
Pre: etkinator gmail com


Vazeny pan Mraz,
v prilohe Vam posielame odpoved na Vas e-mail zo 16. 12. 2010.

Attachment: konzola.RTF
Description: MS-Word document[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]