Re: Rozdelenie wiki =?iso-8859-1?Q?str=E1n?= =?iso-8859-1?Q?ky?= http://live.gnome.org/SlovakTranslationOn Sun, Apr 18, 2010 at 09:51:25PM +0200, Marcel Telka wrote:
> Vo februári členovia tímu odhlasovali rozdelenie wiki stránky
> http://live.gnome.org/SlovakTranslation na viacero podstránok. Vzhľadom
> na v tom čase sa blížiace vydanie GNOME 2.30 sme sa dohodli, že stránku
> rozdelíme až po vydaní GNOME 2.30. GNOME 2.30 vyšlo pred cca 2 týždňami
> a teda teraz nastal čas na zmenu.
> 
> Keďže v čase hlasovania nebolo úplne jasné ako presne by sa mala stránka
> rozdeliť, navrhujem, aby sme konkrétnu formu rozdelenia prediskutovali.

Wiki stránku http://live.gnome.org/SlovakTranslation som rozdelil.
Snažil som sa zahrnúť všetky pripomienky a nápady.

Je možné, že ešte nie je všetko v ideálnom stave, ale ako prvý krok by
to mohlo byť ok.

Všetky ďalšie návrhy na zlepšenie stránky sú vítané.

-- 
+-------------------------------------------+
| Marcel Telka  e-mail:  marcel telka sk |
|        homepage: http://telka.sk/ |
|        jabber:  marcel jabber sk |
+-------------------------------------------+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]