gnome-packagekit - masterAhoj.

Nový stav modulu gnome-packagekit - master - po (slovenský) je teraz 'Na kontrolu'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-packagekit/master/po/sk

pozriem, ale asi až po sviatkoch, teraz musím robiť Projekt SOČ

65. chybovým kódom (viackrát)
msgid "Failed with unknown error code"
msgstr "Zlyhalo s neznámym kódom chyby"

66. viakrát máš balíčkovací

67. zdrojov
msgid "Failed to get the list of sources"
msgstr "Nepodarilo sa získať zoznam aktualizácií"

Pavol Klačanský
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]