[DL] gimp-help-2 - masterHej,

Det nya tillståndet för gimp-help-2 — master — introduction (Svenska) är nu ”Översatt”.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gimp-help-2/master/introduction/sv

Pocheckad och klar!

Sebastian Rasmussen
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]