[DL] gimp - masterHej,

Det nya tillståndet för gimp — master — po-script-fu (Svenska) är nu ”Inaktiv”.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gimp/master/po-script-fu/sv

1 nere, 6 kvar ;-)

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]