[DL] gnome-shell - masterHej,

Det nya tillståndet för gnome-shell — master — po (Svenska) är nu ”Översatt”.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-shell/master/po/sv

Utan kommentar

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]