[DL] zenity - masterHej,

Det nya tillståndet för zenity — master — po (Svenska) är nu ”Inaktiv”.
https://l10n.gnome.org/vertimus/zenity/master/po/sv

Utan kommentar

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]