[DL] flatpak - masterHej,

Det nya tillståndet för flatpak — master — po (Svenska) är nu ”Korrekturläst”.
https://l10n.gnome.org/vertimus/flatpak/master/po/sv

Tack, här kommer en diff till för enkel översikt. Arch översätts "ark" eller "arkitektur" i övriga strängar, 
så körde på det.

Tar den lata vägen och lämnar till dig att överföra det till github då jag har svårt för deras arbetssätt. 
(Allt ska vara pull requests, men det finns inget enkelt sätt att uppdatera ett redan forkat git-arkiv så att 
det följer originalet, utan det kräver användning av ett antal kommandon. Enklast är att ta bort hela arkivet 
och forka på nytt, men det känns riktigt dumt.) </rant>

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]