json-glib - masterHej,

Det nya tillståndet för json-glib - master - po (Svenska) är nu 'Översatt'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/json-glib/master/po/sv

Aldrig två r i överens.

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]