giggle - masterHej,

En ny kommentar har postats för giggle - master - po (Svenska).
https://l10n.gnome.org/vertimus/giggle/master/po/sv

Kompletterad efter kommentarer

Andreas Rönnquist
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]