NetworkManager - nm-0-9-10Hej,

Det nya tillståndet för NetworkManager - nm-0-9-10 - po (Svenska) är nu 'Översatt'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/NetworkManager/nm-0-9-10/po/sv

msgmerge från master till 0.9.10

Mattias Eriksson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]