shared-mime-info - masterHej,

Det nya tillståndet för shared-mime-info - master - po (Svenska) är nu 'Korrekturläst'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/shared-mime-info/master/po/sv

Genesis -> Mega Drive

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]