nautilus-actions - masterHej,

Det nya tillståndet för nautilus-actions - master - po (Svenska) är nu 'Översatt'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/nautilus-actions/master/po/sv

Första korrigeringsomgången gjord efter synpunkter på tp-sv-sändlistan (Anders Jonsson)

Josef Andersson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]