nautilus-actions - masterHej,

Det nya tillståndet för nautilus-actions - master - po (Svenska) är nu 'Översatt'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/nautilus-actions/master/po/sv

Här kommer första försöket till en svensk översättning av natilus-actions, till 100%. Många strängar att 
översätta, och en hel del av dessa specifika domäntermer. Jag är övertygad om att det finns en hel del att 
tycka till om:) Skickar som vanligt ut en kopia till tp-sv's sändlista för vidare granskning.

Josef Andersson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]