gnome-nibbles - master



Hej,

Det nya tillståndet för gnome-nibbles - master - po (Svenska) är nu 'Översatt'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-nibbles/master/po/sv

Detta tar gnome-nibbles till 100%

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]