gnome-klotski - masterHej,

Det nya tillståndet för gnome-klotski - master - po (Svenska) är nu 'Översatt'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-klotski/master/po/sv

Detta tar klotski till 100%

Anders Jonsson
--
Detta är ett automatiskt skickat meddelande från l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]