Re: [gnome-no] Forbedringer i GNOMEto., 13.03.2008 kl. 02.10 +0100, skrev Håkon Emil Olsen:
> Hei!
> 
> Jeg Har noen forslag til forbdringer i GNOME skrivebordsmiljøet og lurte
> på om dette var mulig og få til i neste versjon av GNOME. Jeg bør kansje
> fortelle hvorfor jeg ønsker disse tingene. Jeg er svaksynt og tengere
> muligheten til å forandre farger på panelet. Jeg ser at du kan forandre
> fargen på bakrunden fra vit til alle regnbuens farger. Jeg synes dette
> burde hvert mulig med teksten også slik at man kan ha for eksempel Gult
> panel med blå skrift. Så har jeg et gennerelt forslag om å få litt bedre

Har du sett på de ulike høykontrast temaene som følger med GNOME? Disse
er laget spesielt med tanke på svaksynte og fargeblinde etter det jeg
husker.

> støtte for mobilt bredbånd integrert i skrivebordsmiljøet med tanke på
> et program hvor du kan koble deg til med De forskjellige Mobile
> Bredbåndsløsningene som Netcom/Telenor Og ICE på en enkel måte. Dette
> gjelder fortrinnsvis USB og PCMCIA kortene til de respektive
> tilbyderene. Støtte for dette må hvel sammordnes med kjernen i linux men
> det lar seg nokk fikse. Det er fint om noen kan gi meg noen synspunkter
> på dette da jeg lurer på om disse tingene er mulig.
> 
Det pågår arbeid i NetworkManager for å støtte ulike USB-dongler, GSM og
CDMA-kort i tillegg til en ny "connection manager dialog" og vil
forhåpentligvis dukke opp i Fedora 9 og andre distribusjoner som bruker
nyere versjoner av NetworkManager.

Mvh
Kjartan
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]