Re: [gnome-no] =?iso-8859-1?q?=5Bi18n-no=5D_Gimp_p=E5_nynorsk?=On Wed, Mar 12, 2008 at 2:33 PM, Åsmund Skjæveland
<asmund skjaveland bio uio no> wrote:
> Ein stor takk til Kolbjørn Stuestøl <kol-stue online no> som har
>  omsett Gimp til nynorsk. Eg har nett lagt til omsetjingane hans i svn,
>  vonaleg kjem dei ut til folket snart.

Ja! Folket vert sers glad for nynorsk Gimp! :D

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin omdal gmail com>
http://www.velmont.net


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]