Re: [gnome-no] Deaktivere gnome-keyringKj�vanilla gnome 2.20 p�rch Linux.

On Thu, 2007-10-11 at 16:26 +0200, Bj�ie wrote:
> tir, 09.10.2007 kl. 23.53 +0200, skrev Roberth Sjon� > Jo jeg vil at evolution skal huske passordene, men ikke at keyringen
> > gj�t for meg, fordi da m�eg uansett huske et passord.
> > 
> 
> Du sier ikke noe om hva versjon av gnome du kj� men her p�pensuse
> 10.3 er det er utvidelse til  gnome-keyring som heter
> gnome-keyring-pam. Den l�r opp keyring n�en logger p�Funker fint
> her.
> 
> Bj� 
> _______________________________________________
> gnome-no mailing list
> gnome-no gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-no[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]