[gnome-no] (no subject)Oslo linux User Group holder Generalforsamling Onsdag 10/4 2002 kl. 1830
på Ophelia (kjelleren) i Oslo (Like ved Holbergs plass/SAS hotellet). 

Agenda:

	-Innkalling
	-Godkjenning av vedtekter for foreningen
	-Godkjenning av etiske regler for foreningen
	-Valg av styre
	-Valg av revisor
	-Eventuelt:
		-Webløsning
		-Logo
		-Visning av dokumentar om Linux/fri programvare
		-Fremtidig møtefrekvens/aktivitet/temaer

Nye forslag til saker under evt. må sendes styret innen 3/4 2002.
(Benytt
emailadressen i signaturen under). 

Generalforsamlingen er åpen for alle, så vi håper så mange som mulig
dukker opp. 
-- 
Kenneth Rørvik
Nordbergveien 60 A, 0875 OSLO
http://rorvik.no-ip.com     kenneth@argon.no-ip.com
Tlf 91 84 13 53  // 22 95 03 12
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]