Re: [gnome-no] SkolelinuxOn Wed, Nov 14, 2001 at 05:42:38PM +0100, Ole Aamot wrote:
> Første versjon av "Skolelinux" CD'en ser ut til å være basert på
> Debian woody med blant annet KDE og Opera...på bokmål og nynorsk.
> Distribusjonen burde jo hatt et annet navn, f.eks. "TrollLinux".
> Virker som om nynorsk er en liten brekkstang mellom KDE og GNOME.

Bokmål i KDE var i så dårleg forfatning av den ikkje var med i
distribusjonen då skulelinux starta opp. Gnome sin bokmålversjon var nær
komplett, nynorsk i Gnome (stable) er i dag på over 30%. Det hadde ikkje
vore vanskeleg å få nynorsk opp på 100% og. 

Det vart nok kjørt litt fort i svingane til å byrje med, både med tanke
på distribusjonsval og skrivebordsmiljø. 
 
> Men hva kan vi gjøre for at arbeidet som allerede er gjort i GNOME
> prosjektet kunne få litt mer oppmerksomhet?  Økt lobby-virksomhet?

På ein eller annan måte, ja :) 

-- 
carpe noctem[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]