More info on this list...

Velkommen til e-post listen gnome-no. Her diskuteres spørsmål som har med GNOME i Norge å gjøre. I tillegg så kan du stille spørsmål på norsk her hvis du har problemer tilknyttet bruken av GNOME eller utvikling av GNOME/GTK+ programvare.

By Thread

2022 Feb       Oct  
2010    May       
2009Jan           
2008  Mar         
2007     Jun  SepOctNov 
2006      Jul     
2005  MarApr   Aug OctNovDec
2004  Mar      Oct  
2003 FebMar  JunJul  OctNov 
2002 FebMar MayJunJulAug  NovDec
2001  MarAprMayJunJulAug OctNovDec

By Date

2022 Feb       Oct  
2010    May       
2009Jan           
2008  Mar         
2007     Jun  SepOctNov 
2006      Jul     
2005  MarApr   Aug OctNovDec
2004  Mar      Oct  
2003 FebMar  JunJul  OctNov 
2002 FebMar MayJunJulAug  NovDec
2001  MarAprMayJunJulAug OctNovDec

By Author

2022 Feb       Oct  
2010    May       
2009Jan           
2008  Mar         
2007     Jun  SepOctNov 
2006      Jul     
2005  MarApr   Aug OctNovDec
2004  Mar      Oct  
2003 FebMar  JunJul  OctNov 
2002 FebMar MayJunJulAug  NovDec
2001  MarAprMayJunJulAug OctNovDec

Download

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2022 4.83K       3.38K  
2010    1.63K       
200919.0K           
2008  6.41K         
2007     1.13K  2.76K8.12K12.3K 
2006      3.21K     
2005  2.40K4.01K   17.7K 1.57K2.28K3.57K
2004  28.7K      4.12K  
2003 2.12K3.78K  12.4K2.38K  4.94K2.85K 
2002 18.1K4.98K 2.06K3.48K2.07K6.78K  14.4K8.30K
2001  35.1K16.3K18.5K29.0K5.48K27.0K 2.55K21.0K6.66K