[gnome-nl] [Bug 709209] Menu-onderdeel Gimp Gui foutief vertaaldRoland Clobus changed bug 709209
What Removed Added
CC   rclobus@rclobus.nl

Comment # 1 on bug 709209 from Roland Clobus
In Gimp 2.8.14 is de vertaling '_Niets'.

Dit ticket kan gesloten worden (maar ik heb niet voldoende rechten).


You are receiving this mail because:

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]