[gnome-nl] Vertaling contact(s)In gnome-contacts (ik zal dit binnenkort committen) staat het volgende commentaar:

# Contact (en):  contactpersoon (niet alleen contact)

Ik meen dat we bij Evolution hierover gediscussieerd hebben. Toen kozen we voor contact(en) omdat het niet altijd een persoon hoeft te zijn. Het kan b.v. ook een bedrijf zijn.
Graag hoor ik jullie mening over welke vertaling we moeten kiezen.
Hannie


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]