[gnome-nl] tracker - masterHello,

The new state of tracker - master - po (Nederlands) is now 'Inactief'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/tracker/master/po/nl

Deze was aan mijn aandacht ontsnapt, excuus. Gepusht!

Reinout van Schouwen
--
Dit is een automatische berichtgeving van l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]