[gnome-nl] evolution - masterHello,

A new comment has been posted on evolution - master - po (Nederlands).
http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution/master/po/nl

Rachid's vertaling aangepast op de punten die in dit bugrapport gemeld zijn:
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=690720

Reinout van Schouwen
--
Dit is een automatische berichtgeving van l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]