Re: [gnome-nl] evolution - masternoreply gnome org schreef op ma 28-03-2011 om 08:29 [+0000]:
> Draft > concept

Mee eens.

> Inbox > Postvak IN
> Outbox > Postvak UIT

Hier heb ik eigenlijk nog een beetje twijfel over. Is Inbox niet veel
gangbaarder? En moet het echt met hoofdletters?

    — Wouter (is er nog niet uit)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]