Re: [gnome-nl] evolution-data-server - gnome-2-32noreply gnome org schreef op ma 27-09-2010 om 17:23 [+0000]:
> De nieuwe status van evolution-data-server - gnome-2-32 - po (Nederlands) is nu 'Gecommit'.
> http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution-data-server/gnome-2-32/po/nl

Hoi Mario,

Bedankt voor het committen.

Zo te zien heb je alleen naar gnome-2-32 gecommit. Ik heb deze vertaling
zojuist ook naar master gecommit (met cherry-pick), zodat de vertaling
niet verloren gaat voor toekomstige versies. Zou jij dat in het vervolg
ook willen doen voor modules die niet de master-branch gebruiken? Als er
in master geen nieuwere versie is, is het vrijwel altijd aan te raden de
vertaling van de branch ook naar master te committen. Ik heb tot nu toe
alleen nog maar meegemaakt dat de vertaling in master daar substantieel
beter van is geworden.

Bedankt alvast!

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]